Tapahtumarekisteri

Tietosuojaseloste
asetus (EU) 2016/679 “GDPR”, laadittu 21.3.2021, päivitetty 17.2.2022

1 Rekisterinpitäjä

Nurmijärven Yleisurheilu ry  (jäljempänä NYU, ”seura” tai ”me”) 
Y-tunnus: 1105282-6
Koskitie 11, 01800 KLAUKKALA
Kotipaikka: Nurmijärvi

1.1 Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Seuran puheenjohtaja. Puheenjohtajan yhteystiedot löytyvät seuran verkkosivuilta.
Sähköposti: puheenjohtaja@nyu.fi

1.2 Rekisterien vastuuhenkilö

Nurmijärven Yleisurheilun tietosuojavastaava vastaa rekisteriselosteesta, rekisterien tietosisällön ja käyttötarkoituksen määrittelystä ja menettelyistä, joilla käyttöoikeudet myönnetään ja rekisteröidyn informoinnin ja tarkastusoikeuden toteutuksesta.

Sähköposti: tietosuoja@nyu.fi

1.3 Rekisteriasioiden yhteyshenkilöt

Rekisteröityjen tietojen käsittelystä, tietojen korjauksista seurantoimihenkilöihin kuuluvat rekisterivastaavat. 

Jäsen- ja tapahtumarekisteriin liittyvissä kyselyissä ja päivityksissä ensisijaiset yhteyshenkilöt seuran urheilijoille ovat valmennuspäällikkö ja nuorisovastaava, muille jäsenille seuran taloudenhoitaja.

Valmennuspäällikkö:     valmennustoiminta@nyu.fi 
Nuorisovastaava:          nuorisotoiminta@nyu.fi
Talous ja rekisterit:        nyu@nyu.fi

Kilpailuihin liittyvissä rekisteriasioissa palvelee kilpailuja ennen, niiden aikana ja välittömästi niiden jälkeen yhteydessä kilpailukansiaan tai kilpailunjohtajaan. Muulloin kilpailurekisteriasioissa palvelee kilpailupäällikkö.

Kilpailupäällikkö:           kilpailutoiminta@nyu.fi

Yhteistyökumppanirekisterin asioissa yhteyshenkilönä on seuran taloudenhoitaja.

Talous ja rekisterit:        nyu@nyu.fi

2 Tarkoitukset, joita varten henkilötietoja käsitellään

NYU toimii rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita keräämme jäsenistämme, toimihenkilöistämme, harjoitusryhmien, kilpailujen ja muiden tapahtumien osallistujista ja muista sellaisista rekisteröidyistä, joilla on toimintaamme muu asiallinen yhteys. Rekisterinpitäjänä olemme vastuussa näistä meille annetuista henkilötiedoista ja niiden käsittelystä. Tietosuojassa kyse on luottamuksesta, ja yksityisyytesi sekä henkilötietojesi suojaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Sen vuoksi keräämme henkilötietojasi vain niissä määrin, kuin tarvitsemme niitä ylläpitääksemme ja hoitaaksemme jäsen- tai asiointisuhdettamme tai muuta niihin verrattavaa suhdettamme. Tässä tietosuojaselosteessa on käsitelty niitä periaatteita, joita noudatamme henkilötietoja käsitellessämme.

3 Tapahtumarekisteri

3.1 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Tietojen käsittely perustuu NYU:n oikeutettuun etuun eli henkilön ilmoittautumiseen seuran järjestämään tapahtumaan, harrastusryhmään tai muuhun sellaiseen toimintaan, jossa seuran ja henkilön välillä on asiallinen yhteys ja seura toimii vastuullisena tapahtumanjärjestäjänä. Tapahtumarekisterissä ei kuitenkaan käsitellä sellaisia tietoja, jotka liittyvät Suomen Urheiluliiton alaisten virallisten yleisurheilukilpailujen kilpailutoimintaan. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia ovat:

 • ylläpitää tapahtumarekisteriä, seuran järjestämien tapahtumien ja harrastusryhmien osallistujista
 • tapahtumien ja harrastusryhmien järjestäminen (mm. osallistumisoikeuden todentaminen, palkitseminen, kurinpidolliset toimet)
 • tapahtuminen ja harrastusryhmien laskuttaminen
 • viestintä (mm. tiedotteet, tapahtumiin ja harrastusryhmiin liittyvien pikaviestiryhmien ylläpito ja viestit, harjoitusryhmien Nimenhuuto-ryhmien ylläpito ja viestit)
 • seuran kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa tai tiedotusvälineissä julkaistavat uutiset 
 • tapahtuma- ja harjoitusryhmätoiminnan kehittäminen, tilastointi ja raportointi
 • vakuutustietojen välittäminen vakuutusyhtiölle
 • muu seuran toiminnan kannalta välttämätön tapahtuman osanottajatietojen käsittely

3.2 Tietosisältö

Käsittelemme rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja tai henkilötietojen ryhmiä:

 • etunimi ja sukunimi
 • syntymäaika ja sukupuoli 
 • mahdolliset tapahtumaan tai harjoitusryhmään osallistumiseen tarvittavat luvat ja suostumukset 
 • tapahtumaan tai harrastusryhmään liittyvät tiedot, tapahtuman tyyppi, osallistumismaksuihin ja muihin laskuihin liittyvät tiedot 
 • tapahtumaan tai harrastusryhmään osallistumiseen liittyvät henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi tarpeelliset tiedot (allergiat yms.)
 • yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) 
 • valokuva
 • tiedot osallistumisesta (ml. läsnäolotiedot) tapahtuma- ja harrastustoiminnassa
 • alaikäisen osallistujan osalta 
  • tarpeelliset huoltajan suostumukset tapahtumaan tai harjoitusryhmään osallistumiseksi
  • huoltajan nimi ja yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) 
 • muut rekisteröidyn itsensä luovuttamat henkilötiedot 

3.3 Säännönmukaiset tietolähteet

 • Osallistujalta itseltään tai tämän huoltajalta suoraan järjestelmään, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, mobiilisovelluksen kautta, tai muulla vastaavalla tavalla 
 • rekisterinkäsittelijän tai toimihenkilön syöttäminä 

Henkilötietoja voidaan kerätä ja kerättyjä henkilötietoja päivittää myös henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten yhteystietojen päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta tai yhteisöiltä, esimerkiksi: 

 • VRK/Väestötietojärjestelmästä, 
 • Postin osoitetietojärjestelmästä, 
 • puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja 
 • muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä 

3.4 Tietojen luovutukset ja siirrot

Emme myy tai vuokraa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

 • mikäli seura hankkii, tapahtuman järjestämiseksi, osan järjestelyistä kolmannelta osapuolelta, jolle syntyy oikeutettu etu käsitellä osallistujan henkilötietoja (esim. majoitustoiminnassa tai osallistujan vakuuttamiseksi)
 • kilpailutoiminnan toimitsijarekisteriin, toimitsijoiden yhteystietojen täydentämiseksi
 • tapahtumiin ja harrastusryhmiin osallistuneiden henkilöiden tietoja (nimi, ikä) uutisoitaessa tapahtumaan tai harrastusryhmään liittyvästä toiminnasta (ml. seurakisat) seuran kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa tai tiedotusvälineissä 
 • voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.
 • voimme luovuttaa osallistujan henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
 • voimme luovuttaa tilastotietoja jäsenmääristä, demografiatiedoista, kuten ikä ja sukupuoli haettaessa seuralle toiminta-avustuksia julkisilta ja yksityisiltä yhteisöiltä.
 • jos rekisteröity henkilö on erikseen antanut suostumuksensa seuran yhteistyökumppaneiden sähköiseen suoramarkkinointiin, voidaan osallistujan tietoja luovuttaa tarkoin valituille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin.

Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

3.5 Tietojen säilytys ja poisto

Rekisteri säilytetään lukitussa tilassa ja se on suojattu salasanalla. Rekisterin tietoihin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. 

Säilytämme osallistujatietoja niin kauan kuin tapahtumaan tai harrastusryhmään ilmoittautumisen ja osallistumisen aiheuttama henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste täyttyvät. Alle 18-vuotiaan osallistujan osalta edellä mainittu koskee myös hänen huoltajaansa. Kun tapahtuma tai harrastusryhmä päättyy tai muu henkilötietojen käsittelyperuste on päättynyt, henkilötiedot poistetaan tapahtumarekisteristä ja muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä enää tunnistettavissa.

Voimme kuitenkin olla velvoitettuja säilyttämään joitakin osallistujien henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös osallistumisen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Tapahtumiin ja harrasteryhmiin ilmoittautumisen tiedot on talletettu myClubiin, Yleisurheilurekisteriin tai Suomisport-palveluun, joihin pääsy vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan. 

3.6 Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjän työntekijät sekä seuran johtokunnan jäsenet sekä seuran taloudenhoitaja voivat käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti tässä tietosuojakäytännössä esitetyllä tavalla.

Henkilön ilmoittautuessa tapahtumaan tai harrastusryhmään, tarvittavat tiedot voidaan luovuttaa tapahtuman tai harrastusryhmän vastuuhenkilöille.

4 Rekistereiden suojauksen yleiset periaatteet

Rekisterit säilytetään lukitussa tilassa ja ne on suojattu salasanalla. Kunkin rekisterin tietoihin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi.

Henkilötietoja lähetettäessä seuran kotisivujen tai verkossa olevien lomakkeiden kautta, tiedonsiirtoon käyttäjän verkkoselaimesta vastaanottavalle palvelimelle käytetään TLS 1.2 tai uudempaa salausprotokollaa, aina milloin käyttäjän verkkoselain tätä tukee. Henkilötietoja ei ole mahdollista lähettää täysin suojaamattoman yhteyden kautta.

Sähköpostitse henkilötietoja lähetettäessä lähettäjä vastaa siitä, että tiedot on mahdollisesti lähetetty suojaamattoman yhteyden yli ja viestiä ei ole salattu. NYU suosittelee, ettei henkilötietoja lähetetä seuralle tai sen toimihenkilöille sähköpostitse, eikä seura koskaan lähetä henkilötietoja suojaamattomalla sähköpostilla.

Lomakkeilla ja sähköpostitse lähetetyt tai muuten seuran toimihenkilön kautta luovutetut henkilötiedot siirretään asianomaiseen rekisteriin ja alkuperäiset lomakkeen tiedot, sähköpostiviesti tai muu tietolähde tuhotaan tietoturvallisesti tietojen tallennuksen päätyttyä.

5 Rekisteröidyn oikeudet

5.1 Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2mainitulle yhteyshenkilölle.

5.2 Muut oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.