Muu toiminta

Seuran 28.11.2012 pidetty syyskokous valitsi Marko Heiskasen puheenjohtajaksi

Nurmijärven yleisurheilun syyskokous pidettiin 28.11.2012 kirkonkylällä virastotalolla. Kokouksen puheenjohtajana toimi Reijo Arokoski ja sihteerinä Tapani Markkula.

Johtokunnan ehdotus jäsenmaksujen pitämisestä ennallaan hyväksyttiin. Jäsenmaksut ovat vuonna 2013 aikuisilta 20 €, 15-v ja nuoremmilta 10 € sekä perhekohtainen enimmäismaksu 40 €.

Kokous hyväksyi vuodelle 2013 toimintasuunnitelman ja talousarvion. Seuran tavoitteena on jatkaa nuorisotoiminnan kehittämistä osallistujamääriä kasvattamalla ja parantamalla toiminnan laatua. Seuran toimintaa kehitetään toimikuntien roolia kasvattamalla ja ottamalla käyttöön toimintakäsikirja. Yhteistyökumppaneiden hankintaa tehostetaan ja pyritään lisäämään seuran edustusurheilijoita. Lisätietoja toimintasuunnitelmasta voit lukea täältä.

Seuran puheenjohtaja valitaan vuosittain. Tehtävää on hoitanut yhden toimintavuoden Marko Heiskanen. Syyskokous valitsi hänet jatkamaan puheenjohtajana toiselle kaudelle. Johtokunnan jäseniä on puheenjohtajan lisäksi kymmenen. Erovuoroisista johtokunnan jäsenistä Maarit Andersson, Merja Asikainen, Lauri Laine ja Yuko Leivo valittiin uudelleen, mutta Kari Pölläsen tilalle ei syyskokouksessa tullut esityksiä. Niinpä yhden johtokunnan jäsenen valinta siirrettiin vuosikokoukseen. Johtokunnassa jatkavat myös Ari Ketomäki, Lassi Korhonen, Tapani Markkula, Roope Pajasmaa ja Kari Saarinen. Vuoden 2013 toiminnantarkastajina toimivat Reijo Arokoski ja Pertti Halonen.

Johtokunta valtuutettiin valitsemaan jaostojen puheenjohtajat ja jäsenet samoin kuin edustajat jäsenliittojen kokouksiin.