Muu toiminta

Esitys Nurmijärven Yleisurheilun uusiksi säännöiksi

Nurmijärven Yleisurheilun säännöt ovat jo pitkään olleet päivityksen tarpeessa. Virallisia sääntöjä ei ole muutettu, kun seura on muuttanut nimensä ja niinpä voimassa olevat säännöt ovat Nurmijärven Kenttäurheilijoiden säännöt vuodelta 1984.

Uudet säännöt on laadittu SLU:n mallisääntöjen pohjalta.

Sääntömuutos on kaiken kaikkiaan varsin tekninen asia eikä edellytä seuran jäseniltä mitään toimia. Kaikki jäsenyydet säilyvät normaalisti. Kyseessä on sääntöjen nykyaikaistaminen, minkä myötä joidenkin yhdistyksen virallisten asioiden hoito hieman helpottuu.

Uusissa säännöissä seura on yksinomaan yleisurheiluseura. Säännöissä määritellään seuran tarkoitus näin: Seuran tarkoituksena on edistää yleisurheilua ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Säännöissä määritellään tavanomaisia sääntömääräisiä asioita, kuten seuran jäseneksi liittyminen ja seurasta eroaminen tai erottaminen, seuran kokoukset ja hallinto, seuran varojen hallinta jne.

Uutena asiana on otettu mukaan rangaistukset doping-rikkomuksista tai urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta.

Seuralla on jatkossakin kaksi sääntömääristä vuosikokousta. Kevätkokouksessa käsitellään toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päätetään johtokunnan ja muiden vastuuhenkilöiden vastuuvapaudesta. Syyskokouksessa päätetään toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus. Lisäksi valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle ja toiminnantarkastaja.

Seura voi pitää myös ylimääräisiä kokouksia joko suoran kokouksen tai johtokunnan niin päättäessä tai mikäli vähintään kymmenesosa seuran jäsenistä sitä johtokunnalta pyytää.

Seuran kokous voidaan jatkossa kutsua koolle myös sähköpostitse tai seuran internetsivujen kautta.

Puheenjohtajuus on jatkossa kaksivuotinen. Samaten johtokunnan jäsenet, joita jatkossa on 6-10 (nykyisten sääntöjen mukaan tasan 10), valitaan edelleen kaksivuotiskausille. Johtokunta vastaa seuran toiminnasta hyvin samaan tapaan kuin tähänkin asti. Seuran nimen voi jatkossa kirjoittaa puheenjohtaja myös yksin.

Ehdotus uusista säännöist: NYU saantojen muutosesitys 2014-9-11.pdf

Sääntömuutoksesta saa lisätietoja Jukka Leskelältä (jukka.leskela@energia.fi).