Valmennustuki

Nurmijärven Yleisurheilu myöntää vuosittain valmennustukisääntöjensä mukaisesti valmennustukea urheilijoille, jotka valmentautuvat tavoitteellisesti kohti kansallista ja/tai kansainvälistä huippua.

Valmennustuen saaminen edellyttää urheilullisen tason lisäksi valmennustukisopimuksen tekemistä, valmennustukisuunnitelman tekemistä sekä valmennustukisuunnitelman läpikäyntiä yhdessä valmennuspäällikön ja henkilökohtaisen valmentajan kanssa.

Valmennustuen käyttö tapahtuu takautuvasti (toisin sanoen valmennustukea saa toteutuneita kuluja vastaan). Valmennustukikuitit ja tositteet tilitetään aina menotositteeseen liitettyinä. Matkalaskut tehdään aina seuran viralliselle matkalaskulomakkeelle.

Valmennustukisäännöt

Valmennustukea myönnetään vuosittain seuran valmennustukisääntöjen mukaisesti. Johtokunnalla on mahdollisuus tehdä poikkeuksia sääntöihin. Sääntöjen avulla urheilijoiden asema pyritään tekemään mahdollisimman tasapuoliseksi valmennustuen myöntämisen osalta.

Valmennustukisopimus

Valmennustukea myönnetään vain valmennustukisopimuksen tehneelle urheilijalle. Valmennustuen käyttö voi alkaa vasta sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. alle 18-vuotiaan allekirjoituksesta vastaa aina huoltaja. Valmennustukisopimuksen allekirjoittavat myös henkilökohtainen valmentaja ja seuran valmennuspäällikkö.

Valmennustukisopimuksen malli: Valmennustukisopimus 2024

Valmennustukisuunnitelma

Valmennustukisopimuksen liitteeksi tehdään valmennustuen käyttösuunnitelma. Suunnitelman tarkoituksena on kartoittaa kaikki ne kulut, joita urheilijalle (ja valmentajalle) urheilusta koituu valmentautumisvuoden aikana.

Valmennustukisuunnitelman malli: NYU Valmennustukisuunnitelma

Menotosite

Menotositteeseen liitetään kaikki laskutettavat, valmennustukeen liittyvät kuitit. Irrallisia kuitteja ei hyväksytä. Muista tilinumero IBAN-muodossa.

Menotositteen löydät täältä.Menotosite NYU.xls

Matkalaskulomake

Valmennustukeen, SM-kilpailuihin ja muihin Nurmijärven Yleisurheilun matkakorvausta oikeuttaviin matkoihin liittyviä matkakorvauksia haetaan NYU:n virallisella matkalaskulla. Muita matkalaskuversioita ei hyväksytä.

Matkalaskulomakkeen löydät täältä.Matkalaskulomake NYU.xls