Puheenjohtajan palstat 2013

Puheenjohtajan palsta 2013-03 

Tämänkertaisella puheenjohtajan palstalla kirjoitan havaintojani nuorten urheilijoiden uran jatkumiseen vaikuttavista tekijöistä. Luvassa ei ole laajaa pohdintaa kaikista siihen vaikuttavista osa-alueista, vaan poiminta omasta huomiostani erään yhteisen tekijän osalta.

Olen ollut mukana yleisurheilutoiminnassa lapsen vanhemman roolissa nyt 10 vuotta. Aika on riittävän pitkä saattamaan yksi urheilijasukupolvi aina urheiluleikkikoulusta aikuisurheilijaksi. Matkalle mahtuu monia urheilun lopettamispäätöksen tehneitä, nuorten sarjoissa menestyneitäkin nuoria. Osalle yleisurheilun lopettaminen on voinut merkitä valintaa jonkin toisen harrastuksen välillä, osalle urheilu on loppunut murrosiän mukanaan tuomien uusien kiinnostuksen kohteiden vuoksi.

Yhteinen tekijä lähes kaikkien uraansa jatkaneiden urheilijoiden takana on lapsen harrastuksessa aktiivisesti mukana olevat vanhemmat tai vanhempi. Ikäluokasta, jota itse olen läheltä seurannut - nyt 20 ikävuoden korvilla olevat nuoret aikuiset – kolkuttelevat jo osaltaan kansallista kärkeä, ja heistä osa jopa lähestyy eurooppalaista kärkitasoa. Tästä ikäluokasta urheilijoiden taustalla on lähes poikkeuksetta mukana olevat vanhemmat.

Vanhempien rooli vaihtelee. Osa on mukana valmennuksessa, osa huollossa tai muilta osin seurojen toiminnassa. Tärkeintä näyttää olevan kiinnostus ja läsnäolo. Perhe, läheisten ja urheilijaystävien tuoman yhteisön side voi olla se ratkaiseva tekijä, joka auttaa yli vaikeuksien tai houkutusten, joita varmasti jokainen nuori urheilija kohtaa. Voitte todentaa havaintoni vaikkapa Nurmijärven Yleisurheilun aikuisikää lähestyvien urheilijoiden taustoista ja perheiden panoksesta urheilijoiden taustalla.

Lapset ja lasten harrastukset tulevat jatkossakin vaatimaan vanhempien huomiota, kiinnostusta ja läsnäoloa. Pelkkä kuljettaminen ja kustannuksista huolehtiminen ei ole välttämättä riittävää.

Kaikkien vanhempien mukanaolo seuran toiminnassa ei ole mahdollista tai edes järkevää, mutta seuran tulisi omalla toiminnallaan madaltaa vanhempien kynnystä osallistua toimintaan kullekin sopivalla panoksella. Niistä vanhempien panoksista koostuu toimintaympäristö, joka auttaa nuoriamme tavoittelemaan omia rajojaan hienon urheilumuodon, yleisurheilun parissa.  

Nurmijärvellä 2013-03-10
Marko Heiskanen, pj

  

Puheenjohtajan palsta 2013-09 

Tämän jutun kirjoitushetkellä yleisurheilukausi alkaa olla takana. Urheilijoilla on meneillään lyhyt ylimenokausi. Tavoitteellisemmatkin voivat tehdä jonkun viikon asioita, joihin ei ole aikaa harjoitus tai kilpailukauden aikana. Samalla ajatuksissa on mahdollisesti tulevan kauden tavoitteet ja analyysit menneestä kaudesta ja asioista joita tulee ja voi parantaa mentäessä kohti seuraavaa kautta.

Nuoremmat valitsevat itselleen sopivia harjoitusaikaoja ja lajeja tarjonnasta, joihin myös vanhemmat aikataulujen puitteissa taipuvat. Yleisurheiluseurana meidän tulee pyrkiä niin lähelle, että olemme luonnollinen ja helppo valinta. Kustannuksetkaan ovat harvoin este yleisurheilun harrastamiselle.

Seurojen aktiiveille ylimenokauden aikana tehdään toimintasuunnitelmia ja mietitään tulo- ja menoarvioita. Lasketaan pennoset ja valitaan kohteita joilla voitaisiin tuottaa mahdollisimman laadukasta toimintaa, auttaa nuoria urheilullisen elämän pariin, joidenkin harvojen osalla mahdollisesti jopa urheilijan uralle kokeilemaan mihin rahkeet riittää ja missä omat rajat kulkee.

Kesän kelit suosivat ulkoilmatapahtumia ja antoivat mainion mahdollisuuden urheilijoille tulosten tekoon. Omaan yleisurheilukesääni huippuhetkiin kuuluivat muutamien hienojen tapahtumien seuraaminen paikan päällä. Nuorten 19 vuotiaiden EM kisat Rietissä, jossa seuramme oli edustettuna sekä urheilullisesti, että valmennuspuolella, sekä ”Finnkampen” uusitulla Tukholman olympiastadionilla kuuluvat kohokohtiin. Hienoimpana ja mieltä lämmittävimpänä mieleen yleisurheilukesästä 2013 jää kuitenkin fantastinen Hippokisa. 600 lasta, joiden hymy leviää korviin kilpailun tuomasta mielihyvästä, jättää lähtemättömän jäljen ja antaa voimia jatkolle. Haluankin esittää suuret kiitokset seuran toiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille ja aktiiveille. Meillä on aihetta olla ylpeitä kyvystämme järjestää tapahtumia. 

2013-09-12
Marko Heiskanen, pj