Toimintasuunnitelma 2013

Yleistä
Vuosi 2013 on Nurmijärven Yleisurheilun 12. toimintavuosi.  Vuoden tärkeimmät tavoitteet ovat 1) jatkaa nuorisotoiminnan kehittämistä tavoitteena osallistujamäärien kasvattaminen ja tarjottavan toiminnan laadun parantaminen, 2) jatkaa aloitettua seuran toiminnan tehostamista toimikuntien roolia kasvattamalla ja toimintakäsikirjan käyttöönotolla, 3) tehostaa yhteistyökumppaneiden hankintaa ja 4) lisätä seuran edustusurheilijoiden määrää.

Kilpailutoiminta
Tulevan kesän merkittävin Nurmijärven Yleisurheilun järjestämistä kilpailuista on Nuorten eliittikisa, joka järjestetään tiistaina 18.6.2013 Klaukkalan urheilukentällä. Muita isoja järjestettäviä kisoja ovat PM-junnukisat sekä perinteiset Osuuspankin Hippo-olympialaiset toukokuussa. Seuran mestaruuskisat järjestetään elo-syyskuulla.

Edellä mainittujen isompien kilpailuiden lisäksi NYU järjestää totuttuun tapaan useita piirikunnallisia heittokilpailuja. Maastojuoksujen osalta keväällä järjestetään maastojuoksukilpailut, jotka ovat suunnattu erityisesti seuran junioreille. Kilpailukauden tulee päättämään marraskuussa vauhdittomien hyppyjen seuran mestaruuskisat. Nuorisotoimikunta järjestää viikkokisasarjan lähinnä omille urheilukoululaisille.

Seura on viime vuosina kouluttanut uusia toimitsijoita Nuorten eliittikisoihin ja tavoitteena on saada mahdollisimman moni kokenut toimitsija mukaan myös kesän 2013 kisoihin. Tarpeen mukaan tullaan järjestämään lisäkoulutusta uusille ja nykyisille toimitsijoille. Uusia toimitsijoita pyritään löytämään erityisesti urheilevien lasten vanhemmista.

Talouden näkökulmasta Nuorten eliittikisa on kilpailutoiminnan tärkein tulonlähde.

Valmennustoiminta
Nurmijärven Yleisurheilun tavoitteena on säilyttää paikkansa Suomen Urheiluliiton valtakunnallisen seuraluokittelun Valioluokassa. Valioluokka on seuraluokittelun toiseksi korkein taso ja siihen kuuluvien seurojen sijoitus luokittelussa on 21-70.

Kilpailullisina tavoitteina on saada kolme urheilijaa nuorten arvokilpailuihin (17-v MM-kilpailut, 19-v EM-kilpailut, 22-v EM-kilpailut), neljä urheilijaa kesän 2013 maaotteluihin, vähintään seitsemän urheilijaa Kalevan Kisoihin sekä nostaa 17-vuotiaiden ja vanhempien A-luokan urheilijoiden määrä yli 15:een.

Nuorisovalmennustoiminnassa pyritään kehittämään hyväksi havaittua ryhmäharjoittelua, jonka avulla mahdollisimman moni valmennusta haluava urheilija saadaan henkilökohtaisen valmennuksen piiriin. Valmennus on maksullista toimintaa ja ryhmien harjoitteluun osallistuvilta peritään valmennusmaksu. Valmennusmaksulla katetaan valmentajille maksettavia palkkioita ja kulukorvauksia. Valmennusryhmille pyritään takaamaan riittävät olosuhteet (valmennus, tilat, välineet) hyvään valmentautumiseen. Tarvittaessa lajivalmennusta hankitaan seuran oman valmentajakaartin ulkopuolelta.

Nuorisotoiminnan ja nuorisovalmennuksen yhteisenä kehitystoimintana lisätään lajikoulutoimintaa mahdollisuuksien mukaan eri lajeissa ympärivuotisesti. Lajikoulutoimintoja markkinoidaan myös valmentajille, ohjaajille ja vanhemmille osana täydennyskoulutustoimintaa. Urheilijoita ja valmentajia kannustetaan osallistumaan myös seuran ulkopuolella tapahtuvaan lajiklinikka- ja muuhun yleisurheilun koulutustoimintaan.
 
Koulutetaan 1-2 valmentajaa SUL:n nuorisovalmentaja- tai valmentajatutkinnoilla ja ohjataan mahdollisuuksien mukaan valmentajia pääasiassa SUL:n järjestämiin jatkokoulutuksiin. Valmennuspäällikkö tukee toimivia valmentajia ja ohjaajia tarpeen mukaan.

Harjoittelu tapahtuu pääosin oman kunnan alueella koulujen liikuntasaleilla, Klaukkalan juoksusuoralla ja paikallisilla kuntosaleilla sekä kesäisin pääosin Klaukkalan urheilukentällä. Talvikaudella harjoitellaan myös Helsingin Liikuntamyllyssä, Eläintarhan juoksusuoralla ja Rinnekarin heittopaikalla. Kesäisin toimintaa on myös Parkkimäen urheilukentällä kirkonkylässä. Valmennustoimikunnan johdolla kartoitetaan mahdollisuuksia uusiin harjoituspaikkoihin Nurmijärvellä ja lähialueilla. 

Seuran urheilijoille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua SUL:n ja UudY:n alaiseen leiritystoimintaan. Näitä leirityksiä ovat mm. SUL:n piirien yhteinen alueleiritys Pajulahdessa sekä eteläisen alueen yhteinen piirileiritys (leirityksiin hakeneet ja valitut urheilijat). Lisäksi järjestetään nuorisopäällikön johdolla seuran oma viikonloppuleiri, jolle otetaan mukaan noin 50 aktiivista eri-ikäistä urheilijaa ja 10 valmentajaa ja ohjaajaa Lisäksi aktivoidaan urheilijoita ja valmentajia osallistumaan valtakunnallisille lajikarnevaaleille kesäkuussa.

Seura tukee parhaita yli 16-vuotiaita urheilijoitaan myöntämällä heille valmennustukea erillisen säännöstön mukaisesti valmentautumisesta koituvien kulujen kattamiseen. Valmennustukeen oikeutetut urheilijat tekevät sopimuksen seuran kanssa valmennustuen käytöstä ja siihen liittyvistä velvollisuuksista. Valmennustukisopimuksien noudattamista ja valmennustuen käyttöä valvoo valmennuspäällikkö.

Valmennustoiminnan linjauksista vastaa valmennustoimikunta, jonka nimeää seuran johtokunta. Valmennustoimikunta kokoontuu vuoden aikana 2-4 kertaa ja toimikunnan tehtävinä ovat mm. kriteerien tarkistaminen SM-kilpailuihin lähetettävien urheilijoiden osalta, esitys joukkueen johtajista SM-kilpailuihin 2013, esitys valmennustuista kaudelle 2013-2014, esitys valmennustoiminnan toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2014, esitykset palkittavista vuonna 2013, sekä yleiset valmennustoiminnan ja sen kehittämisen linjaukset

Nuorisotoiminta
Seuran alle 15-vuotiaiden toiminnassa tavoitteena on tarjota yleisurheilun harrastusmahdollisuus mahdollisimman monelle nurmijärveläiselle lapselle ja nuorelle. Seura tarjoaa lapsille erilaisia toimintavaihtoehtoja, jotta jokaisella on mahdollisuus liikkua itse haluamallaan tavalla.

7-11-vuotiaille tarjotaan urheilukoulutoimintaa, jonka periaatteena on opettaa lapsille yleisurheilun perustaitoja ja harjoituttaa lapsen motorisia taitoja. 10-15-vuotiailla on toiminnassa aktiivi- ja valmennusryhmiä, joiden tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten fyysisiä ja lajitaitoja tavoitteellisesti kilpailutoimintaa silmällä pitäen. Kaikilla alle 15-vuotiailla on myös mahdollisuus osallistua harrasteryhmään, jossa liikutaan ilman kilpailullisia tavoitteita yleisurheiluteemalla.Kaikkia lapsia ja nuoria kannustetaan osallistumaan kilpailutoimintaan, mutta se ei ole edellytys seuran toiminnassa mukana olemiselle.

Aktiivi- ja valmennusryhmien laadun parantamiseksi seuramme tarjoaa mahdollisuuden vuodenvaihteesta alkaen lajiklinikka toimintaan. Lajiklinikat järjestetään yhteistyössä UudY:n seurojen kanssa. Lajiklinikoiden sisältö koostuu valmentajille, ohjaajille ja vanhemmille järjestettävistä teoriaosuuksista, joiden tarkoituksena on parantaa seurojen valmennustietoutta. Urheilijoille lajiklinikat antavat mahdollisuuden tasokkaaseen valmennukseen asianmukaisissa tiloissa.

Urheilukoulutoimintaa pyritään järjestämään talvikaudella kaikissa kunnan päätaajamissa ja kesäkaudella Klaukkalassa, Kirkonkylällä sekä muissa Nurmijärven pienemmissä taajamissa. Kesällä on myös tarkoitus järjestää urheilukouluikäisille viikon mittainen yleisurheilupainotteinen Sporttileiri. Kesäleirien suunnittelusta ja organisoinnista vastaa seuran nuorisopäällikkö. Ohjaajina toimivat talven aikana rekrytoidut ohjaajat.

Uusien ohjaajien rekrytoimista ja kouluttamista jatketaan. Vuoden 2013 aikana pyritään saamaan mahdollisimman monta uutta sitoutumishaluista ja -kykyistä ohjaajaa mukaan urheilukoulutoimintaan. Pääkohderyhmänä ovat urheilukoululaisten vanhemmat ja toisen asteen koulutuksessa olevat nuoret aikuiset. Kaikkien tällä vuosituhannella koulutettujen ohjaajien toimintavalmiudet kartoitetaan. Lasten yleisurheiluohjaajakurssin käyneitä kannustetaan osallistumaan laajemmalle nuorten yleisurheiluohjaajakurssille.

Jokaisen lapsen ja nuoren vanhemmille jaetaan NYU:n vanhempien opas, jossa selvitetään seuran toimintaa, harjoittelun perusteita, opastetaan kilpailutoimissa ja annetaan ohjeita mm. terveellisen ja sopivan ravinnon suhteen. Toimenpiteitä urheilukoululaisten ja valmennusryhmissä urheilevien lasten ja nuorten vanhempien saamiseksi mukaan seuran toimintaan tehostetaan. Jokaisen urheilukoulussa olevan lapsen vanhemman valmius olla mukana vapaaehtoistoiminnassa kartoitetaan ja listataan.

Jokaiselle urheilukouluryhmälle pidetään vuoden aikana vähintään yksi vanhempainilta tai ryhmäkohtainen ns. vanhempainvartti, jolla parannetaan seuran ja huoltajien välistä vuorovaikutusta. Yhteistyön ansiosta seurallamme on parempi mahdollisuus saada aktiivisimmat vanhemmat tehokkaammin mukaan urheilukoulu ja vapaaehtoistoimintaan.

Yhteistyön ja vuorovaikutuksen tiivistäminen koulujen kanssa on tärkeässä roolissa seuran urheilukoululaisten määrän lisäämisen kannalta. Yksi kouluyhteistyön muodoista on saada haastettua mahdollisimman monta Nurmijärven kunnan koulua mukaan alakouluikäisille tarkoitettuun yleisurheilun Hese-kisaan. Mukaan ilmoittautuneille tarjotaan yleisurheiluopastusta ja yksi yleisurheilupainotteinen demotunti. Seuramme yksi päätavoitteista urheilukoululaisten kilpailutoimintaan tutustuttamisen kannalta on tarjota asiantuntija-apua viestiriehojen yms. tapahtumien järjestämisessä koulujen ja kunnan kanssa.

Tiedotus
Tiedotustoimikunta vastaa seuran viestinnän suunnittelusta ja toteuttamisesta. Sen tärkeimpinä tehtävinä ovat tiedotussuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen sekä tiedotustoimintaan tarvittavien henkilöiden kartoittaminen ja rekrytoiminen. Toimikuntaa vahvistetaan.
Seuralehti tehdään maaliskuussa ja syyskuussa. Lehden jakelualueena on Nurmijärvi, minkä lisäksi lehteä jaetaan seuran järjestämissä tapahtumissa.  Sisäisessä massatiedottamisessa käytetään mm. sähköpostitiedottamista yleisurheilurekisterin toimintoja hyväksikäyttäen.

Perustoiminta (hallinto)
Toimikuntien määrä ja tehtävät, vastuut ja toimintavaltuudet päivitetään. Tarkoitus on saattaa loppuun aloitettu niille kuuluvien tehtävien siirto johtokunnalta. Toiminnanjohtajan tehtävät jaetaan toimikuntien vetäjien ja muiden johtokunnan jäsenten kesken. Osa tehtävistä voidaan toteuttaa projektipalkkauksella. Nuorisopäällikön toimen raportointi uudistetaan. Toimintakäsikirja saatetaan valmiiksi alkuvuodesta. Kaikki seuran toiminta kalenteroidaan (vuosikello).
Seuran sääntöjen uudistaminen saatetaan loppuun 2014 kevätkokouksessa. Varaudutaan vuokraamaan seuralle toimistotila.

Talous
Vuoden 2013 tavoitteena on hankkia kaksi uutta yhteistyökumppania olemassa olevien rinnalle. Parhaiden urheilijoiden henkilökohtaisten sponsoreiden hankintaa avustetaan. Seuralehden konsepti kartoitetaan. Kunniakierroksen osallistujamäärää kasvatetaan edelleen..
Suunnitelman mukainen arvioitu alijäämä katetaan aiempien vuosien ylijäämästä, eikä se vaaranna seuran tulevien vuosien toimintaa.